تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
نگاه و افق روشن،امید به کوری چشم شیطان،هنر خوب بودن


سلام
یه ایرانی
ایران چه سرزمین زیبا با مردمانی عاشق و عاشق
شمال
سرسبز ترین اتفاق قلبم
و تار و پودم
مرداد و گرماش
خنکا و طراوت شمال مرا پروراند...
رسالت
دین
آیین
انسانیت
پاکی
مهربانی
خدااااااااا
بیا با هم باشیم رفیق
علی
نام زیباییییییییییی دارم
خدا جون
مامان جون
بابا جون
تشکرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
امروز
تبلیغ احساسات درونییییییییییییییییم
تبلیغ ماورای احساسات درونییییییییییییییییییییییییییم
فدای  همتون
عشقیددددددددددددددددددددددد

سلام
امروز می تونه یه شروع باشه
شروعی به کوری چشم شیطان
شروعی برای طی کردن مسیری جدید
مسیری جدید به سمت روشنایی
..................................
ما را {{{{{ harkatdarmasir }}}}} در
اینستا گرام
تلگرام
سروش
دنبال کنید